ม.กฤษดา29

       บ่อปลา ม. กฤษดา29 เป็นบ่อทรงอิสระขนาด 6ม.*3ม.*2ม. และมีลำธารเชื่อมต่อกับบ่อเดิม ตัวบ่อเลี้ยงและตัวบ่อกรองอยู่มุมซ้ายของบ้าน บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม.กฤษดา29

.

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า