345

บ่อปลา ปาริชาต 345
       บ่อของคุณ ศักดิ์จำรูญ หมู่บ้าน ปาริชาต ถนน 345 ขนาดบ่อเลี้ยงรวมบ่อกรอง 7ม*6ม*1.5ม บ่อแบบเรียบง่ายสไตล์สี่เหลี่ยมลบมุม พร้อมน้ำตกเล็กๆพอได้เสียงน้ำไหลให้ได้ความรู้สึกของธรรมชาติ และลำธารเชื่อมกับบ่อเดิม บ่อกรองแนวยาวข้างบ่อเลี้ยงเล่นโค้งพองาม ติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาคุณ ศักดิ์จำรูญ

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า