บ่อปลา ม. ซื่อตรง
       บ่อปลาหมู่บ้านซื่อตรง เป็นบ่อสร้างอยู่ในตัวอาคารระบบกรองแยกอยู่ด้านนอกอาคาร เพื่อให้ดูแลง่าย ขอบบ่อทำเสมอผิวน้ำเพื่อให้ล้นออกด้านข้างทั้งสี่ด้าน บ่อสวยๆจะออกมาดูดีอย่างไรติดตามการทำงานได้ที่นี่จนจบการทำงาน

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม. ซื่อตรง


พบกันทุกวันกับความคืบหน้า