ม.นันทวัน

       บ่อปลา ม. นันทวัน เป็นบ่อทรงอิสระขนาด 4ม.*3ม.*1.5ม. ตัวบ่อเลี้ยงและตัวบ่อกรองทำอยู่มุมซ้ายของบ้านและมีน้ำตกเล็กมุมบ่อ บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม.นันทวัน

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า