ม.อนันตธารา

       บ่อปลา ม. อนันตธารา เป็นบ่อทรงอิสระ ขนาดบ่อ 3.5ม*3ม*1ม แบบเนื้อที่จำกัด บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม. อนันตธารา

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า