บ่อปลาอริยะ

       บ่อปลา อริยะ เป็นบ่อทรงอิสระทรงน้ำเต้า มีบ่อกรองอยู่ที่หัวและท้ายบ่อ ความลึกแบ่งเป็นสองช่วง 2ม.และ1.2ม. ปริมาณบ่ออยู่ที่ 100 ตัน บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา อริยะ 100 ตัน

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า