บ่อปลาบ้านหมอ อาทร

      บ่อปลาของ หมออาทร เป็นบ่อทรงเหลี่ยม ขนาดบ่อเลี้ยง 9.5*4*1.5รวมบ่อกรอง เพิ่มอ่างและไหน้ำล้นทำให้มองออกมาจากตัวบ้านแลัวไม่โล่งเกินไป งานออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา หมออาทร

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า