THE CITY

       บ่อปลา ม. เดอะซิตี้ ของน้องบุ๊ค เป็นบ่อทรงเลขแปดขนาด 5ม.*4ม.*1ม. ตัวบ่อเลี้ยงและตัวบ่อกรองทำอยู่มุมซ้ายของบ้านและมีน้ำผุกลางบ่อ บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม. เดอะซิตี้

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า