ซีดีรอมแฟนซีคาร์พ ซีดีรอมแฟนซีคาร์พ เป็นการนำเอาเนื้อหาข้อมูลการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ  มาจัดทำเป็นรูปแบบซีดีรอมที่เพิ่มเนื้อหาข้อมูลอย่างละเอียด  และได้มีการเพิ่มรูปปลาแฟนซีคาร์พเข้าไว้ในงานชิ้นนี้อย่างมากมาย  ท่านจะได้ข้อมูลที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายพร้อมเสียงบรรยายและรูปภาพที่สวยงาม  เก็บรักษาง่ายโดยทาง Thaisoftware กับ Koithai ได้ร่วมกันทำงานชิ้นนี้ขึ้มมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พได้มีไว้เพื่อศึกษาและนำเอาไปใช้ในการเลี้ยงจริงอย่างถูกต้อง

     สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกที หรือบูธของThaisoftware โทร 0-2612-0511(อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2216-5153

ติดต่อพวกเรา
koithai@hotmail.com