HELIO

       บ่อปลาบ้านคุณ อ๋อ เป็นบ่อทรงเหลี่ยมเรียบง่าย ขนาด 14.5ม.*3ม.*1.5ม. ตัวบ่อเลี้ยงและตัวบ่อกรองทำขนาบตัวอาคารเพื่อเดินชมปลาได้ตลอดแนวยาวของบ่อ บ่อกรองแบ่งเป็น2ชุดกรอง มีศาลาอยู่กลางบ่อไว้นั้งชมปลา บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาบ้านคุณ อ๋อ

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า