KOITHAI


                                              
หน้าหลัก
วิธีดู
หลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการเลือกปลาแฟนซีคาร์พที่ดี
           มีหลักง่ายๆในการเลือกดูว่าปลาแฟนซีคาร์พตัวไหนเป็นปลาที่ดี ีโดยให้ดูลวดลายก่อนเป็นอันดับแรกว่า มีลวดลายที่ชัดเจน สีเข้ม ผิวสะอาด จะต้องมีตำแหน่งของสีและลวดลายที่สมดุลกันทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ต่อจากนั้นให้มาดูโครงสร้างของปลา ได้แก่ หัว ตา ปาก ครีบอก ครีบหลัง ครีบหาง ว่าขาดหรือแหว่งหรือไม่ ลำตัวก็มีส่วนสำคัญ ควรจะดูว่าลำตัวนั้นคดหรือไม่ เหงือกก็ไม่ควรจะกาง ลักษณะการว่ายและการทรงตัวของปลาแฟนซีคาร์พว่า ว่ายหัวทิ่ม ว่ายหลังลอย ว่ายแยกตัวหรือไม่ ควรเลือกปลาที่ว่ายน้ำเร็วและแข็งแรง ให้ดูเพศว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เพราะปลาเพศเมียจะมีรูปทรงสวยกว่าปลาเพศผู้ และมักจะชนะการประกวด เนื่องจากมีความอวบสมบูรณ์กว่า ตรวจดูโรคว่า ปลามีโรคติดมาหรือเปล่า โดยการจับตัวปลาพลิกดูว่า มีรอยช้ำจ้ำแดง เนื้อแหว่ง เกล็ดหลุด ประเภทนี้ไม่ควรเอามาเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นพาหะนำโรคมาสู่บ่อคุณได้ ประการหลังสุดคือ เรี่องราคา ไม่ใช่ว่าปลาแพง จะเป็นปลาดีเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจหลักการข้างด้น และศึกษาจากการดูหนังสือ และถามผู้รู้มากน้อยแค่ไหน ผู้ขายมักจะบอกว่า ปลาสวยทุกตัว ถ้าเราซื้อปลา ที่ไม่สวยแต่กลับซื้อมาแพง ก็เปลืองทั้งเงินและอาหาร เพราะปลาที่สวยหรือไม่สวย ก็กินอาหารเท่ากัน ฉะนั้น ควรจะเลือกปลาที่สวย และดีมาเลี้ยง

ลายสมดุล ลายไม่สมดุล                     สีดี สีไม่ดี                     รูปทรงดี รูปทรงไม่ดี
ลายสมดุล ลายไม่สมดุล   สีดี สีไม่ดี   รูปทรงดี รูปทรงไม่ดี

 
ตัวอย่างปลาเด็ดฟาร์มดัง
Dainichi Kohaku 54cm, Female, 3years old
Ikenaga Kohaku, 2 years old, Female, 49cm
Maruo Kohaku 55cm Female 4years old
Loran II 80cm 9 years old Female Parental Kohaku of Miyoshiike
Taisho Sanshoku 4 years old 59cm by Sakai Fish Farm
Kohaku 67cm Male
Showa Sanshoku 2years old 55cm Female by miyoshiike
Hansuke Kohaku 12 years old 85cm Female Parental Koi of Miyoshiike
Taisho Sanshoku Female 53cm by Miyoshiike 2 years and 3 months old
Kohaku Female 70cm 4 years old By Sakai Fish Farm
Taisho Sanshoku Female, 81cm 10years old, Parental Koi
Taisho Sanshoku 51cm Female 4years old
Showa Sanshoku by Miyoshiike 3years old 49cm female
Kohaku 67cm Male
.
Showa Sanshoku Female 49cm 2years old Bred by Moyoshiike
.
.
Ikenkubo Taisho Sanhoku 4 years old 59cm
Sekiguchi Showa 55cm Female 3years old
Taisho Sanshoku 71cm Female 8 years old
Showa Sanshoku 43cm 2years old Female by Dainichi
Dainichi Kohaku 54cm Female 3years old
Kohaku 70cm Female 4years old Bred by Miyoshiike
.
Taisho Sanshoku, 54cm, Male
.
Kohaku. 65cm. Female
.


ติดต่อพวกเรา
koithai@hotmail.com