บ่อปลาบ้าน นันทวัน

บ่อปลาบ้าน นันทวัน
       บ่อบ้าน นันทวัน อยู่ถนน ศรีนครินทร์ บ่อแบบโอบบ้านทรงถั่วเหลือง บ่อกรองแนวยาวตามแนวรั้วข้างบ้านติดบ่อเลี้ยง ขอบบ่อปูหินกากดำทั้งบนและข้างบ่อ ขอบบ่อยกเหนือพื้น 40 ซม. ติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาบ้าน นันทวัน

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า