บ่อปลาบ้านเฮีย ปรีชา

บ่อปลาบ้านเฮีย ปรีชา
       บ่อปลาบ้านเฮีย ปรีชา เป็นงานบ่อปลาที่พื้นบ่อนั่งบนคาน ผนังบ่อร่วมกับคานบ้านและเสาบ้าน เป็นส่วนเดียวกันกับโครงสร้างของบ้าน เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้มากที่สุด งานแบบนี้ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมาก งานออกมาแล้วจะสวยอย่างไรติดตามการทำงานได้ทุกขั้นตอนที่นี่

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาบ้านเฮีย ปรีชา

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า