โครงการบ่อยางให้ยืม

กรรมการชุดยืมบ่อยาง

Pong
nont
wanlop
SChaiyoyoyo
SAM
085 2250807
081 4488200
081 9113952
084 9012882

      โครงการบ่อยางเพื่อสมาชิกโค่ยไทย
       จุดประสงค์ ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือหากำไร ต้องการให้สมาชิกที่ปลาป่วย แต่ไม่มีที่กักรักษาโรค ได้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการกักรักษาโรคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ใช้เพื่อการกักรักษาปลาป่วยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อกักปลาใหม่ก่อนลงบ่อ  โดยมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการยืมดังนี้
  ๑.  ต้องเป็นสมาชิกที่ล๊อคอิน และลงรูปในทำเนียบสมาชิกเท่านั้น
  ๒.  ใช้ชื่อ นามสกุลจริงในการยืม และต้องลงทะเบียนยืมในบอร์ด
  ๓.  ลงที่อยู่สถานที่ที่จะนำไปใช้ และมีเบอร์โทรที่ติดต่อได้
  ๔.  ยินดีให้กรรมการบอร์ดไปเยี่ยมดูปลาป่วยที่สถานที่กักรักษาได้
  ๕.  ต้องมารับของเองที่สถานที่จัดเก็บ และต้องนำส่งเมื่อใช้งานเสร็จ พร้อมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  ๖. แจ้งจำนวนและขนาดของปลาที่จะใช้กักเพื่อจะได้ใช้บ่อกักในขนาดที่เหมาะสม
  ๗.  หากมีการชำรุดหรือสูญหายต้องชดใช้ ตามราคาจริง หรือราคาซ่อมแซม
  ๘.  ยืมได้ครั้งละ สิบห้าวัน ถ้าต้องการยืมต่อได้อีกครั้งละเจ็ดวัน อีกสองครั้ง
  ๙.
ประเมินตามเวลาโพสในเวปบอร์ด โพสก่อนมีสิทธิ์ก่อน

การส่งคืนบ่อยาง
กำหนดวิธีล้าง(คลอรีน) ล้างคราบสกปรกต่างๆให้สะอาด ตากให้แห้งก่อนส่งคืนน่ะครับ

        แต่ละครั้งต้องมีการแจ้งลงทะเบียนยืมต่อ ระยะเวลาการยืมรวมแต่ละครั้งไม่เกินสามสิบวัน ถ้าเกินสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่ายวันละห้าสิบบาท จนกว่าจะนำมาคืน 

chaiyoyoyo 

ลงชื่อขอใช้บริการได้ที่นี่จ้า

สมัครสมาชิกบอร์ด koithai