บ่อปลาบ้านเพ่ป๊อป
       บ่อปลาบ้านเพ่ ป๊อป เป็นบ่อแบบเทคอนกรีตเน้นความแข็งแรง ขนาดกำลังเหมาะกับการเก็บปลาสวย ความลึกที่1.5 เมตรจะช่วยให้ปลาโตไวและรูปร่างสวยงามบ่อออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาบ้านเพ่ป๊อป

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า