บ่อปลา ม. ปัญญา พัฒนาการ
       บ่อปลา ม.ปัญญา พัฒนาการ เป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดบ่อก็อยู่ที่ บ่อเลี้ยง 4*4.5*1.5 บ่อกรอง 4*1.5*1.5 บ่อเลี้ยงกับบ่อกรองถือว่าได้สัดส่วนที่เหมาะสม บ่อแบบนี้ถือว่าเป็นบ่อคลาสสิกที่เลี้ยงปลาได้ระดับหนึ่ง ติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม. ปัญญา


พบกันทุกวันกับความคืบหน้า