บ่อปลาบ้านคุณ ศรันย์
       บ่อของคุณ ศรันย์ เป็นบ่อทรงเหลี่ยมยกระดับแบบเรียบง่าย เน้นที่ความลึกที่ 1.5 เมตรเพื่อประหยัดเนื้อที่ ทำติดกับบ่อเก่าที่เป็นบ่อธรรมชาติ บ่อออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาคุณ ศรันย์


   

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า