กิจกรรมที่บูทkoithai งาน ชินโกไก

       วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ และวัน อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 การประกวดปลาคาร์พชินโกไกแห่งประเทศไทย 2552 Shinkokai All Thailand Koi Show 2009 สมาชิกมากันอย่างมากมายเก็บตกภาพมาบางส่วน รูปงานประกวดทั้งหมดก็ดูได้ที่ http://www.koi360.com/index.php?topic=1662.0

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมจ้า