บ่อปลา ม. ธนาภิรมณ์
       บ่อปลาหมู่บ้าน ธนาภิรมณ์ เป็นบ่อสร้างหน้าบ้านติดระเบียง ขนาดบ่อ 6ม.*2.5ม.*1ม. บ่อทรงอิสระขอบบ่อปูด้วยหินทรายเหลือง บ่อสวยๆจะออกมาดูดีอย่างไรติดตามการทำงานได้ที่นี่จนจบการทำงาน

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลา ม. ธนาภิรมณ์


พบกันทุกวันกับความคืบหน้า