เดอะเทอร์เรส

       เป็นบ่อทรงโค้ง ขนาด 2ม.*5ม.*1ม. ตัวบ่อเลี้ยงทำขนาบตัวอาคารเพื่อเดินชมปลาได้ตลอดแนวยาวของบ่อ ีศาลาอยู่ตรงบ่อกรองไว้นั้งชมปลา บ่อจะออกมาจะสวยขนาดไหนติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาเดอะเทอร์เรส

พบกันทุกวันกับความคืบหน้า