หน้าหลัก
KOITHAI


                                              
การเพาะ

ขั้นตอนการเพาะมีหลายขั้นตอนจะกล่าวแค่เป็นแนวทางง่ายๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง
          ต้องเตรียมบ่อเพาะขนาดบ่อเพาะควรไม่เล็กเกินไป โดยประมาณแล้วบ่อขนาด ก2 x ย2 x ส1 ม. จะใช้ปลาแฟนซีคาร์พ ขนาดความยาว 40 ซม.ลงมาในการเพาะ ใส่น้ำสูง 50-60 ซม. ใส่ saran (ที่พรางแสงแดด) ลงไปด้วย เพราะให้ใข่เกาะเวลาปลาแฟนซีคาร์พวางไข่
ขั้นตอนที่สอง
          คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โดยดูจากตัวเมียที่ท้องแก่เต็มที่ควรมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และตัวผู้ที่มีน้ำเชื้อ โดยใช้ตัวผู้สองตัว เป็นอย่างน้อยต่อตัวเมียหนึ่งตัว เพื่อให้ไข่ได้รับน้ำเชื้อตัวผู้อย่างทั่วถึง นำพ่อแม่พันธุ์ที่คัดได้ใส่ลงบ่อเพาะ ในตอนเย็นปลาแฟนซีคาร์พ จะผสมพันธุ์กันในตอนเช้ามืด ปริมาณไข่ที่ได้ขื้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ ส่วนปริมาณของไข่ที่จะเพาะติดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ่อพันธุ์
ขั้นตอนที่สาม
          เมื่อปลาผสมพันธุ์เสร็จให้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบ่อ จะย้ายไข่ที่ติด saran ไปไว้บ่ออนุบาลอื่น หรือไว้บ่อเดิมก็ได้ ไข่ที่มีลักษณะใสคือไข่ที่ได้รับการผสม ส่วนไข่ที่มีสีขาวขุ่นคือไข่ที่ไม่ได้รับการผสมน้ำเชื้อ หลังจากนั้น 2- 4 วัน ไข่ก็จะเริ่ม ฟักออกเป็นตัว เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วยังไม่ต้องให้อาหาร ลูกปลาจะมีอาหารติดออกมาจากการฟักและ จะเลี้ยงตัวเองไปได้โดยไม่ต้องกินอาหารอื่น
ขั้นตอนที่สี่
          ปลาก็จะเริ่มกินแพลงตอนประมาณ 2 - 3 วัน หลังจากนั้นค่อยให้ไรแดงหรือให้ไข่ไก่ต้ม เอาเฉพาะไข่แดง หรือนมผง หรือกุ้งป่นบดให้ละเอียดและผ่านผ้ากรองโรยให้ทั่วบ่อโดยให้ประมาณ 1 เดือน แต่อย่ามากเกิน เพราะปลาอาจกินไม่หมด จะทำให้น้ำเสียได้ จากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเม็ด
ขั้นตอนที่ห้า
          อัตราการปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยงโดยเฉลี่ย 2,000 - 25,00 ตัวต่อตารางเมตร จะทำให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายของลูกปลามีสูง บ่อที่เตรียมปล่อยลูกปลาถ้าเป็นบ่อดินและนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้นั้น ต้องแน่ใจว่า กำจัดศัตรูของลูกปลาหมดแน่นอนแล้ว เช่น กุ้ง ปลาทุกชนิดที่ติดมากับน้ำที่ปล่อยเข้าบ่อ โดยใช้ยากำจัดหาได้จากร้านขายเคมีการเกษตรเพราะมีหลายชนิดให้เลือกใช้ น้ำในบ่อควรเริ่มที่น้ำลึก 40 ซม.แต่ควรมีความลึกไม่เกิน 80 ซม. แสงแดดจะเป็นตัวทำให้แพลงตอนพืชเจริญเติบโต และและแพลงตอนสัตว์ก็จะกินแพลงตอนพืช และลูกปลาก็จะกินแพลงตอนสัตว์เพื่อการเจริญเติบโตอีกทอดหนึ่ง เมื่อลูกปลาอายุได้ 40 วัน ก็จะเริ่มคัดเลือกเอาปลาที่มีคุณภาพที่ไม่ดีออก 20% อีก 1 เดือนจึงคัดออกอีก 50% และอีก 50% ในอีก 1 เดือนต่อมา ในจำนวนปลาที่เหลืออาจจะมีปลาที่มีลักษณะดี และสามารถส่งเข้าประกวดได้เพียงแค่ตัวเดียวหรือไม่มีเลยก็ได้

 

                     


koithai@hotmail.com